Tủ cấy vi sinh

Dùng để phục vụ cho ngành công nghệ sinh học nuôi cấy mô tế bào, nhân giống cây trồng di truyền gien, công nghệ vi sinh, công nghệ thực phẩm, nong nghiệp, lâm nghiệp, y tế, ...

Buồng an toàn sinh học

Tủ hút vô trùng

Buồng an toàn sinh học cấp I

Model: BSC – I (Bio Safety Cabinet)

Tủ hút hóa chất

Thiết bị cho ngành dược

Bàn kê phòng thí nghiệm

Khẩu trang phòng bụi vi khuẩn

Chưa có dữ liệu

Khẩu trang phòng hơi khí độc

Chưa có dữ liệu

Quần áo phòng da

Chưa có dữ liệu

Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải công nghiệp & sinh hoạt

Chưa có dữ liệu